Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2016-2017

 

Α) Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» προβλέπεται:

«Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών

β) Θεάτρου – Κινηματογράφου

γ) Χορού.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

2) Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.

3) Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαΐου ύστερα από εισήγηση των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) μαθητές.

4) Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

5) Η συμμετοχή μαθητή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στην Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο.

6) Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) που διδάσκουν τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στην αντίστοιχη κατεύθυνση ή Σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας ή Μέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Σε περίπτωση συμμετοχής Συμβούλου ή Μέλους της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων αυτοί θα ορίζονται ως πρόεδροι. Η τελική σύνθεση : Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας θα αναγράφονται στην Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύνθεση επιτροπών:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: Ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.41 – Δραματικής Τέχνης, ένας (1) από τους διδάσκοντες Κινηματογράφο, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ32 – Θεατρικών Σπουδών ή άλλος εκπαιδευτικός με εξειδίκευση σπουδών στο Θέατρο ή τον Κινηματογράφο και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Τρεις (3) διδάσκοντες Χορό εκ των οποίων ο ένας (1) να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης. Επίσης, ορίζεται μία διδάσκουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

O Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής μαθητών με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής. O Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

7) Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται ως εξής:

Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30Χ50 εκ. και θα τους δοθούν περισσότερα από ένα. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι : υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα) , χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 80%)

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1.00 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως

200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ’ αυτό . (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).

Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες (6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή.(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%) 2ο ΘΕΜΑ.

Απόδοση Κειμένου: Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα/ πεζό 50-80 λέξεων) το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα-αυτοσχεδιασμός) καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%) 3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων (έως 15) 5 εικόνες (φωτογραφίες) , με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου).(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%).

[Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί Α4]

Στην Κατεύθυνση Χορού (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)

α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα) : Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα) συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. Όλες οι ασκήσεις θα κινητοποιήσουν τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και θα αποτελέσουν έμπνευση για αυτοσχεδιασμό.(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 30%)

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα

με ή και χωρίς μουσική, που θα δώσει η επιτροπή. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%)

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Στη συνέχεια ο καθηγητής ή η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 10%).

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα ).

Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες διαλέγουν από ένα σύνολο 15 εικόνων, 3 έως 5 εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου). (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

[Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί Α4]

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία ημέρες. Το σχολείο θα ανακοινώσει με ποια ακριβώς σειρά (ονοματεπώνυμα υποψηφίων) θα μπαίνουν οι ομάδες προς εξέταση.

8) Οι υποψήφιοι μαθητές βαθμολογούνται ως εξής:

Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας ανά Θέμα όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής αποτελεί τη βαθμολογία του υποψήφιου μαθητή ανά Θέμα. Το ποσοστό επί του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η βαθμολογία κάθε Θέματος καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

9) Μετά το πέρας των εξετάσεων συνέρχονται οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης υποψηφίων συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες ανά κατεύθυνση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, οι οποίοι αναρτώνται στο οικείο Γυμνάσιο και διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινοποίηση στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων μαθητών σε ένα από τα τμήματα των τριών Κατευθύνσεων της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος, προκύπτει από την σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 25η θέση αυτή καταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο ΘΕΜΑ.

Για την Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Στην εξαιρετική περίπτωση που παρουσιαστεί ισοβαθμία για την 25η θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

10) Στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χορηγείται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει εγγραφεί το παιδί τους μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό σχολείο.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από τους υποψήφιους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση, με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης στους πίνακες.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων δεν συμπληρώνονται.

11) Στην εξαιρετική περίπτωση που κατά την διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, τον Ιούνιο ο αριθμός των υποψηφίων σε μία Κατεύθυνση είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο Καλλιτεχνικό Σχολείο τότε οι εισαγωγικές εξετάσεις δύνανται να επαναληφθούν το Σεπτέμβριο μαζί με τις κατατακτήριες εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τις επαναληπτικές εισαγωγικές εξετάσεις είναι ακριβώς η ίδια με την διαδικασία επιλογής μαθητών του Ιουνίου.

12) Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται έως και τις πέντε (5) Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους.

Β) Αιτήσεις συμμετοχής

Με βάση τα ανωτέρω καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών, όπως καθορίζεται με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της προτίμησής τους κατά την χρονική περίοδο από την Δευτέρα 16 Μαΐου, 2016 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου, 2016.

Σε περίπτωση που μαθητής/-τρια επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Η συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής μαθητών για φοίτηση στην Α΄ Τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί από τους υποψήφιους το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό ή Πειραματικό Γυμνάσιο.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Γ) Διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών

Η διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών για φοίτηση στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017, θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2016.

Για την επιλογή των μαθητών/ τριών συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών» σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 Υπουργικής Απόφασης, η οποία ορίζεται με Απόφαση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση των μαθητών/-τιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης. Ο αριθμός των μαθητών που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (Θεάτρου-Κινηματογράφου, Χορού, Εικαστικών) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) μαθητές.

Δ) Επίσης, παρακαλούνται α) οι αποδέκτες του παρόντος να ενημερώσουν σχετικά της σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους και κάθε ενδιαφερόμενο, και β) οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης και να αναρτήσουν το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ε) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα (τηλ. 2106616130), στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης (τηλ.

2810762610) και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310727341)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: