ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Πηγή: sxoleio.eu

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:


Scilab
Το Scilab είναι ένα απλό περιβάλλον προγραμματισμού που επιτρέπει την εύκολη χρήση των μαθηματικών συναρτήσεων, των στατιστικών μεθόδων και τη δημιουργία τυχαίων αριθμών για προσομοίωση. Επίσης προσφέρει μεγάλη ευκολία στην κατασκευή γραφημάτων και γραφικών παραστάσεων κάθε είδους.

GeoGebra
Είναι ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας. Με απλό τρόπο και με τη βοήθεια δομημένων ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με τα εργαλεία του συγκεκριμένου λογισμικού ώστε να κατανοήσουν βασικές έννοιες και όρους της γεωμετρίας καθώς και σχέσεις ανάμεσα στις γωνίες.


Maxima
Το Maxima είναι ένα υπολογιστικό μαθηματικό σύστημα. Υποστηρίζει μαθηματικούς υπολογισμούς όπως παραγώγιση, ολοκλήρωση, σειρές taylor, μετασχηματισμούς laplace, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, πολυώνυμα, διανύσματα, μητρώα, τανυστές κλπ.


Modellus
Απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστάσεις, πίνακες και animations. Είναι ένα λογισμικό πολύ εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση του και άμεσα προσαρμόσιμο στις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Yenka Mathematics Coordinates
To Yenka Coordinates είναι ένα νέο δωρεάν εργαλείο μοντελοποίησης για τη διδασκαλία σχετικά με 2d και 3d συντεταγμένες. Εισάγει καρτεσιανούς άξονες αφήνοντας σας να παίξετε παιχνίδια όπου μπορείτε να βρείτε τα σημεία ή να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες τους με 3d σχήματα.


DeadLine

Δωρεάν λογισμικό σχεδιασμένο για μαθητές, μηχανικούς αλλά και όσους θέλουν να καταλάβουν περισσότερα για τα μαθηματικά. Διαθέτει λειτουργίες για επίλυση εξισώσεων, διαγράμματα διαδραστικά, εκτέλεση υπολογισμών, εύρεση ριζών και παραγώγων των συναρτήσεων, επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης κ.α.

Graphing Calculator 3D

Ένα καταπληκτικό δωρεάν πρόγραμμα κατηγορίας graphing calculator, με δυνατότητες σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων 2d και 3d συναρτήσεων, υπολογισμού ολοκληρωμάτων, επίλυσης εξισώσεων και άλλων. Ειναι αρκετά εύκολο στον χειρισμό και τη λειτουργία του και έχει πολλές δυνατότητες.

C.a.R.
Πρόγραμμα προσομοίωσης γεωμετρικών σχημάτων και κατασκευών. Δημιουργείστε γεωμετρικές κατασκευές και διαχειριστείτε τις δυναμικά. Κάνετε μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του αντικειμένου. Διατηρεί τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αυτού και των άλλων αντικειμένων που συσχετίζεται.
Λήψη


FreeMat
Είναι μια ικανή και δωρεάν εφαρμογή πλήρως ανταγωνιστική του εμπορικού Matalb. Έχει καταφέρει να το ξεπεράσει, αφού παρέχει χαρακτηριστικά εκεί που το Matalb σταματάει. Είναι εύκολο πρόγραμμα στο χειρισμό και τη λειτουργία του, επίσης ειναι διαθέσιμο για όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.
Λήψη


JMathLib
Εργαλείο που αποσκοπεί στην κατανόηση των μαθηματικών λειτουργιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση σύνθετων εκφράσεων και εμφάνισης γραφικών αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιηείται διαδραστικά μέσα από ένα τερματικό όπως πχ. ένα παράθυρο, αλλά και για να ερμηνεύσει τα αρχεία δέσμης ενεργειών.


Octave
Είναι μια υψηλού επιπέδου μαθηματική γλώσσα που προορίζεται κυρίως για αριθμητικούς υπολογισμούς. Είναι πλήρως συμβατή με όλα τα εμπορικά πρόγραμμα μαθηματικών. Έχει εκτενή και χρήσιμα εργαλεία για επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, είναι επεκτάσιμο και εύκολα προσαρμόσιμο από τον χρήστη.


Genius Maker
Ειναι ένα πολύ καλό δωρεάν και βραβευμένο λογισμικό για τα μαθηματικά κυρίως αλλά και όλες τις επιστήμες. Απευθύνεται σε μαθητές, σε φοιτητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία των εργασιών στο σπίτι, καθώς και εξάσκηση πριν τις εξετάσεις για μαθητές.
Λήψη


Cinderella

Αρχίζοντας από απλές τριγωνικές σχέσεις, συνεχίζοντας με τριγωνομετρικά θεωρήματα μέχρι και fractals και ομάδες μετασχηματισμών το Cinderella μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να χειριστούμε με δυναμικό τρόπο τις κατασκευές μας. Οπτικοποιούμε τη διαίσθησή μας, διερευνούμε και ανακαλύπτουμε σχέσεις.


Graph
Επιτρέπει τη σχεδίαση γραφικών παραστάσεων διαφόρων συναρτήσεων και γραμμών στο επίπεδο.Χρησιμοποιείται για την κατάρτιση μαθηματικών γραφημάτων σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Όποιος θέλει να σχεδιάσει γραφικές παραστάσεις θα βρεί αυτό το πρόγραμμα χρήσιμο.

Λήψη


SpeQ Mathematics
Πρόκειται για μια μαθηματική αριθμομηχανή πολύ εύκολη στη χρήση. Σας επιτρέπει να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να εκτελέσετε υπολογισμούς σε λίγα δευτερόλεπτα και υποστηρίζει όλες τις κοινές λειτουργίες που απαιτούνται από μια αριθμομηχανή. Είναι πολύ δημοφιλές και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες.


Geonext
Είναι ένα δυναμικό λογισμικό βασισμένο σε java και απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές με στόχο την διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Επιτρέπει την αυτόνομη και συνεργατική εκμάθηση των μαθηματικών στην τάξη και ενθαρρύνει μια ενεργό εξερευνητική προσέγγιση στη μαθηματική σκέψη.


MathGV
Ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάζει γραφικές παραστάσεις. Σχεδιάζει 2dσυναρτήσεις, παραμετρικές συναρτήσεις καθώς και 3d συναρτήσεις σε καρτεσιανές ή πολικές συντεταγμένες και μπορεί να τις περιστρέψει. Ότι σχεδιάσετε μπορείτε να το ενσωματώσετε στα εγγραφά σας.


Αβάκιο
Αβάκιο-Ταξινομούμε-Χελωνόκοσμος. Στα λογισμικά συμβολικής έκφρασης διατυπώνεται με τη μορφή πολύ απλών εντολών προγραμματισμού η μαθηματική έννοια και γίνεται αναπαράστασή της σε γραφικό περιβάλλον. Έτσι, αλλάζουν οι τιμές των μεταβλητών μεγεθών με αποτέλεσμα να προκύπτουν εικασίες, έλεγχοι, γενικεύσεις.


Free UMS Equation Solver
Δωρεάν πρόγραμμα που λύνει αλγεβρικές εξισώσεις. Οι εξισώσεις μπορεί να είναι ορθολογική, παράλογη, λογαριθμική, εκθετική, με απόλυτη τιμή και με παραμέτρους, γενικά οποιαδήποτε αλγεβρική εξίσωση οποιουδήποτε επιπέδου πολυπλοκότητας. Όλες οι λύσεις συνοδεύονται από περιγραφές.

Gnuplot

Το Gnuplot είναι ένα πρόγραμμα για τη σχεδίαση δεδομένων και συναρτήσεων από τη γραμμή εντολών. Το Gnuplot ενδείκνυται στο να συμπεριληφθεί με άλλο πρόγραμμα που διαβάζει ή παράγει δεδομένα. Μπορεί να αναπαριστάνει δισδιάστατες αλλά και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις.


K3DSurf

Ενα πρόγραμμα οπτικοποίησης και χειρισμού πολυδιάστατων επιφανειών οι οποίες παράγονται με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων. Υποστηρίζει όλες τις τυποποιημένες μαθηματικές συναρτήσεις, ενώ ο χρήστης μπορεί με το ποντίκι να περιστρέψει το απεικονιζόμενο αντικείμενο ή να το φέρει πιο κοντά.

OpenEuclide
Το OpenEuclide ειναι ένα δωρεάν και χρήσιμο εργαλείο για την γεωμετρία. Πρόκειται για πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων και μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια μαθημάτων γεωμετρίας. Απλό στην χρήση και εύκολο στην κατανόηση του.
Λήψη


Isopticon
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση με ακρίβεια σχημάτων της ευκλείδειας γεωμετρίας. Είναι εύχρηστο και περιλαμβάνει βοήθεια και δείγματα. Εχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί στο πανεπιστήμιο Κρήτης (μαθηματικό τμήμα) όπου χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

KSEG

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την ευκλείδεια γεωμετρία, σχεδιασμένο για ευρεία κλίμακα χρηστών. Εμπνεύστηκε από το Sketchpad, αλλά υπερβαίνει την λειτουργία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία στην τάξη, για προσωπική εξερεύνηση της γεωμετρίας ή την παραγωγή σχημάτων υψηλής ποιότητας.


GraphCalc
Πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματικού πακέτου μαθηματικών με απλότητα και ευκολία στο χειρισμό του. Είναι ένα graphing galculator που εκτός από πράξεις μπορεί να σχεδιάζει 2d και 3d γραφικές παραστάσεις, να λύνει εξισώσεις, να υπολογίζει ολοκληρώματα και να μετατρέπει μονάδες.

ΦΥΣΙΚΗ:


PhysicsLab
Δωρεάν προγράμματα που απευθύνονται σε φυσικούς απο αρχάριο μέχρι επαγγελματικό επίπεδο. Πρόκειται για πειράματα που μπορείτε να κάνετε με το ποντίκι σας. Μπορείτε να ελέγξετε τις μεταβλητές, να συγκεντρώσετε τιμές και να βρείτε τις σχέσεις τους. Κάντε κλικ στα εικονίδια για λήψη αλλά και για περισσότερες λεπτομέρειες.

Crocodile Physics
Είναι ένα εκπληκτικό πρόγραμμα εξομοίωσης πειραμάτων φυσικής στον υπολογιστή. Έχει την δυνατότητα κατασκευής πειραμάτων φυσικής που καλύπτουν όλο το φάσμα της σχολικής ύλης. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι σύρουμε τα στοιχεία του πειράματος στο χώρο εργασίας και να τα συνδέσουμε κατάλληλα.

Electricity Lite
Θα δώσει την ευχέρεια στα παιδιά να γνωρίσουν τα όργανα, ακίνδυνα και μπαίνοντας στην συνέχεια στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών να τα χειρίζονται ευκολότερα. Θα λειτουργήσει σαν προσομοιωτής εργαστηρίου δίνοντας ταυτόχρονα μια ευχάριστη νότα στα παιδιά, τα οποία ελκύει να φτιάξουν πράγματα.

Physion
Πρόγραμμα εξομοίωσης φυσικής σε δύο διαστάσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα φυσικά σώματα και συνδέσμους τα οποία υπακούουν στους νόμους της φυσικής και να πειραματιστείτε δημιουργώντας διάφορες σκηνές – σενάρια που μπορεί να είναι είτε απλά πειράματα, είτε σύνθετοι μηχανισμοί – κατασκευές.

Yenka Basic Circuits
Πολύ καλό δωρεάν λογισμικό που επιτρέπει να οικοδομήσουμε κυκλώματα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο βασικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Τα συστατικά που μας προσφέρει ειναι οι ηλεκτρικές στήλες, μια αντίσταση, μια λάμπα και ορισμένους διακόπτες, καθώς και εκροές, όπως μια μηχανή και άλλα.

PhET
Είναι μια μεγάλη, διαρκώς αυξανόμενη συλλογή με διαδραστικές παραμετροποιήσιμες προσομοιώσεις κυρίως φυσικής αλλά και άλλων επιστημών. Είναι προσβάσιμες online αλλά μπορούν να εγκατασταθούν και στο pc σας. Έχει θέματα που αφορούν τον ηλεκτρισμό, την κίνηση σωμάτων, τους παγετώνες, τις ιδιότητες αερίων κ.α.

Interactive Web Physics
Δημιουργείστε εύκολα προσομοιώσεις σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη που μπορούν να κινηθούν ανάλογα με τις ιδιότητες που έχουν. Η δημιουργία προσομοιώσεων είναι απλή υπόθεση με τη χρήση των στοιχειωδών οντοτήτων που υπάρχουν στο περιβάλλον εργασίας, που συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

OpenSourcePhysics
Είναι μια μεγάλη συλλογή διαδραστικών προσομοιώσεων, καθεμιά από τις οποίες στοχεύει στην κατανόηση ενός συγκεκριμένου θέματος όπως γενική φυσική, ταλαντώσεις και κύματα, κβαντομηχανική, θερμοδυναμική, μηχανική, ηλεκτρισμός, μαγνητισμός. Οι προσομοιώσεις εκτελούνται online στο browser ή offline στο pc μας.

FreePCB
Ικανή εφαρμογή σχεδίασης ψηφιακών αλλά και ηλεκτρονικών πλακετών. Έχει τη δική του πλούσια βιβλιοθήκη η οποία μπορεί και να εμπλουτιστεί. Το FreePCB είναι πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τυπωμένων κυκλωμάτων και τρέχει μόνο σε περιβάλλον windows.

4nec2

Είναι μια δωρεάν και ικανή εφαρμογή 3d απεικονίσεων ασύρματων κεραιών αλλά και πεδίων εκπομπής. Το 4nec2 είναι πρόγραμμα σχεδίασης, ελέγχου και βελτίωσης των κεραίων εκπομπής. Το πρόγραμμα μπορεί στην αρχή να σας φανεί δύσκολο όπως άλλωστε όλα του είδους του αλλά με λίγες ώρες εξάσκησης θα το συνηθίσετε.

KiCAD
Είναι ένα πρόγραμμα που θα φανεί χρήσιμο κυρίως σε όσους ασχολούνται με κυκλώματα, πειράματα και κατασκευές. Ο σχεδιασμός ειναι αρκετά εύκολος, έχει και μεγάλες βιβλιοθήκες εξαρτημάτων. Είναι πλήρης λύση που θα βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κυκλώματος ολοκληρωμένο στη πλακέτα.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: